Zásady zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, za účelem stanoveným v Zásadách zpracování osobních údajů. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, nebo na základě právních předpisů, které se budou v budoucnu měnit či nahrazovat, např. Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).